Polak u Czetnikow

śp. Dr.Marian Błażejczyk był jednym z ok.300 Polaków walczących w Czetnickim oddziale ruchu oporu na terenie Jugosławii.
Oddział został utworzony w 1942 roku i była częścią Mlavskog korpusu dowodzonego przez podpułkownika Siniša Ocokoljića – Pazarca. Polskim oddziałem dowodzili polscy dowódcy przysłani z Londynu.
Na zdjęciu Dr. Marian Błażejczyk

 

 

555

Advertisements

Bitwa pod Skoczowem 28-30.1.1919

Pod Skoczowem doszło do bitwy między oddziałami polskimi dowodzonymi przez płk. Latinika a wojskami czechosłowackimi płk. Josefa Šnejdarka. Korzystając z zaangażowania Polski w walki z Ukraińcami, 23 stycznia 1919 roku wojska czechosłowackie przekroczyły linię demarkacyjną, wdzierając się na Śląsk Cieszyński. Dysponując zdecydowaną przewagą, Czesi spychali nieliczne oddziały polskie w głąb kraju. 27 stycznia zajęli Cieszyn. Dopiero dzień później natrafili na mocniejszy opór Polaków w rejonie Skoczowa. Oddziały Wojska Polskiego pod komendą płk. Franciszka Latinika zatrzymały zwycięski pochód Czechów. Pod wrażeniem siły oporu polskiego, naciskani przez dyplomatów ententy Czesi wystąpili z propozycją zawieszenia broni, na co strona polska przystała. Ostatecznie o przebiegu granicy zadecydowała Rada Ambasadorów.dowodztwo_pociagu_pancernego_hallerczyk

Read more: http://www.pch24.pl/30-stycznia,20804,i.html#ixzz3yj8JpABj

II rozbiór Polski

II rozbiór Polski – drugi z trzech rozbiorów Polski, do których doszło pod koniec XVIII wieku.

Wykorzystując kapitulację Stanisława Augusta Poniatowskiego po wojnie polsko-rosyjskiej w roku 1792 i przejęcie rządów w Polsce przez targowiczan, 25 października 1792 król pruski Fryderyk Wilhelm II zażądał wcielenia Wielkopolski do Królestwa Prus. Miała być ona ekwiwalentem za niepowodzenia armii pruskich w wojnie przeciwko rewolucyjnej Francji, prowadzonej w koalicji absolutystycznych monarchii europejskich. Żądanie to warunkował groźbą wycofania się Prus z koalicji antyfrancuskiej, ale wnet przekształciło się ono w propozycję II rozbioru części ziem Rzeczypospolitej pomiędzy Rosję i Prusy.

23 stycznia 1793 doszło do podpisania traktatu podziałowego między Katarzyną II a Fryderykiem Wilhelmem II, po czym wojska pruskie, dowodzone przez Joachima Heinricha von Möllendorfa, weszły do Wielkopolski, a armia rosyjska do wschodniej Polski. Wojska polskie w większości wycofywały się z oddawanych ziem; jednym z nielicznych starć była obrona ratusza w Kargowej. 25 marca król pruski wydał patent inkorporacyjny, w którym wezwał pod groźbą kary wszystkich mieszkańców zajętych przez siebie ziem do złożenia hołdu (homagium).Second_Partition_of_Poland_1793

22 stycznia 1863 – wybuchło Powstanie Styczniowe

W tym dniu Komitet Centralny ogłosił się Tymczasowym Rządem Narodowym i wydał manifest, wzywający wszystkich obywateli do walki oraz dwa dekrety zapowiadające uwłaszczenie chłopów. Niestety, zawiodła strona militarna powstania. Udało się zorganizować atak jedynie na ok. 30 garnizonów rosyjskich. Nie opanowano Płocka, który przewidziany był na miejsce ujawnienia się Rządu Narodowego. Nic dziwnego, na około 8600 powstańców atakujących placówki rosyjskie tylko ok. 10 proc. dysponowało bronią palną, przeważnie starymi strzelbami myśliwskimi. W niektórych oddziałach nie starczyło dla wszystkich żołnierzy nawet kos. Mimo to walka trwała kilkanaście miesięcy. Najdłużej, bo do grudnia 1864 roku walczył oddział ks. Stanisława Brzóski na Podlasiu.

Read more: http://www.pch24.pl/22-stycznia,20615,i.html#ixzz3xyfZoyXh123.jpg

WSTAPIENIE DO UNII EUROPEJSKIEJ TO BYL BLAD !!! TERAZ GROZA POLSCE SANKCJE !!!

Komisja Europejska zdecydowała o przeprowadzeniu wstępnej oceny sytuacji wokół zmian w Trybunale Konstytucyjnym w ramach unijnej procedury państwa prawa – oświadczył wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. – Rządy prawa to jedna z naszych fundamentalnych wartości. Wyrażaliśmy obawy w związku z ostatnimi wydarzeniami w Polsce – mówił, podkreślając, że działania podjęte przez nowo wybrany parlament w Polsce wpływają na funkcjonowanie TK.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19468727,komisja-europejska-zaczela-posiedzenie-za-chwile-zajmie-sie.html

 

EU