Czyją marionetką jest kanclerz Niemiec? – Dr Rafał Brzeski

Do roku 2099 każdy kolejny kanclerz Republiki Federalnej Niemiec musi podpisać mocarstwom okupacyjnym, Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii i Francji, dokument zwany potocznie der Kanzlerakte. Ten “wiernopoddańczy list” – jak go nazwał kanclerz Willy Brandt – ogranicza suwerenność Niemiec w kluczowych obszarach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwa państwa.

 

 

 

Advertisements

The battle of Olszynka Grochowska – Bitwa o Olszynkę Grochowską

25 lutego 1831 – podczas powstania listopadowego doszło do bitwy o Olszynką Grochowską. Podążającym w kierunku Warszawy, liczącym ok. 59 tys. ludzi wojskom feldmarszałka Iwana Dybicza, zastąpiła drogę 40-tysięczna armia polska pod nominalnym dowództwem gen. Radziwiłła. W rzeczywistości do chwili odniesienia ran, zaangażowanymi w bój oddziałami polskimi komenderował gen. Józef Chłopicki. Po krwawym boju Polacy wycofali się. Pod wrażeniem męstwa powstańców rosyjski dowódca porzucił zamiar bezpośredniego ataku na Warszawę.

mid_12457

Read more: http://www.pch24.pl/25-lutego,12457,i.html#ixzz41AwzxNYo

gen. August Emil Fieldorf ps. „Nil”

1953 – po sfingowanym procesie w więzieniu mokotowskim został powieszony gen. August Emil Fieldorf ps. „Nil”, organizator i dowódca Kedywu Armii Krajowej, zastępca Komendanta Głównego AK, od kwietnia 1944 dowódca zakonspirowanej organizacji „Niepodległość” (krypt. NIE), przygotowanej do działań w warunkach sowieckiej okupacji.

1-1574

Read more: http://www.pch24.pl/24-lutego,12456,i.html#ixzz414VHOfs4

Zmierzch Zachodu : Autor Oswald Spengler (1880 – 1936)

Zmierzch Zachodu (1918 -1922) należy do “kulturowych” współczesnych traktatów z dziedziny filozofii kultury. Autor Oswald Spengler (1880 – 1936), niemiecki polihistor i wizjoner, przeciwnik demokracji, konserwatysta sceptyczny wobec nazizmu po 1933 roku, w księdze tej szuka diagnozy świata posługując się “morfologią historyczną”. Kultury powstają, rozkwitają i zamierają, przeradzając się w pewnym momencie w cywilizacje, czyli perfekcyjne formy kultury “wyczerpanej”. “Morfologia” kultur ma pozwalać na porównywanie ich poszczególnych etapów i przewidywanie dzięki temu biegu własnej formacji. Taki historyzm i w sumie pesymizm (w porównaniu z ideą trwałego liniowego rozwoju) nie hierarchizuje, a Zachodowi przepowiada “zmierzch” wzorem każdego innego organizmu. Te koncepcje, dla jednych genialne, dla innych dyletanckie, od bez mała stu lat budzą emocje, gdyż dotykają pytania o sens ludzkich działań, o “koniec historii” i perspektywy postępu jakkolwiek pojętego. Kto jednak nie chciałby zanurzać się w takiej metafizyce dziejów , znajdzie w Zmierzchu Zachodu kompendium wiedzy i oryginalnych interpretacji ze wszystkich dziedzin od matematyki po sztukę, zapozna się z poglądem autora na “pseudomorfozę” (nowe kulturowe wino w starych bukłakach) chrześcijaństwa czy Rosji, związek matematyki z Faustem, analogie przemian w świecie Indian, Chińczyków i Hindusów, a zainspirowany tym myśleniem, odnajdzie może Unię Europejską gdzieś u kresu cesarstwa rzymskiego. W ostatecznym rozrachunku analizy i spekulacje Spenglera, nawet jeśli dyskusyjne, zapewniają ćwiczenie ze świadomości historycznej, jakiego próżno szukać w innych dziełach.305729-352x500

 

źródło opisu: Matras

Józef Kuraś ps. „Ogień”

Kalendarium historyczne

22 lutego 1947 – w szpitalu nowotarskim zmarł śmiertelnie postrzelony Józef Kuraś ps. „Ogień”, Żołnierz Wyklęty, dowódca oddziałów podziemia antykomunistycznego (ur. 1915). W Kampanii Wrześniowej walczył w szeregach 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Potem przeszedł do konspiracji. Był kolejno członkiem: SZP, Konfederacji Tatrzańskiej, AK i BCh. Po wojnie tworzył struktury MO i UB. Szybko jednak zerwał współpracę z władzami komunistycznymi i udał się do lasu, by rozpocząć walkę z nowym systemem. Jedną z najgłośniejszych akcji wykonanych przez członków zgrupowania dowodzonego przez „Ognia” należało rozbicie w dniu 18 sierpnia 1946 roku więzienia św. Michała w Krakowie, w rezultacie czego wolność odzyskało kilkudziesięciu więźniów – żołnierzy AK, WiN, NSZ.

198px-Józef_Kuras_Ogień

http://www.pch24.pl/22-lutego,12398,i.html#ixzz40sq3SKxD