Kalendarium historyczne

7 lutego 1867 – we Lwowie powstało polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Organizacja stawiała sobie za cel krzewienie patriotyzmu oraz tężyzny fizycznej w społeczeństwie polskim. Początkowo ruch sokoli rozwijał się wyłącznie w Galicji. Potem gniazda zaczęły powstawać w Wielkopolsce (od 1884), na Śląsku (1894) oraz pod zaborem rosyjskim i w Rosji (1905). Na początku drugiej dekady XX wieku tworzono polowe drużyny sokole (wojskowe) oraz roztoczono opiekę nad rodzącym się ruchem skautowym. Po wybuchu I wojny światowej wychowankowie „Sokoła” zasilili szeregi Legionów Polskich. W odrodzonej II Rzeczypospolitej Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zostało scalone i zreorganizowane. Działało do II wojny światowej. Próby odrodzenia Towarzystwa podjęte w 1945 roku szybko skończyły się jego delegalizacją. Dopiero w 1989 roku „Sokół” reaktywował się.

8888

Read more: http://www.pch24.pl/7-lutego,11980,i.html#ixzz3zTIyD3LV

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s