18 maja 1944 – patrol 12 Pułku Ułanów Podolskich pod dowództwem ppor. Kazimierza Gurbiela zajął klasztor na Monte Cassino. W walkach o zdobycie linii “Gustawa” i “Hitlera” II Korpus stracił 924 poległych, 2930 rannych i 345 zaginionych.

Advertisements