18 maja 1944 – patrol 12 Pułku Ułanów Podolskich pod dowództwem ppor. Kazimierza Gurbiela zajął klasztor na Monte Cassino. W walkach o zdobycie linii “Gustawa” i “Hitlera” II Korpus stracił 924 poległych, 2930 rannych i 345 zaginionych.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s